Forretningsidé

AR Elektroprosjekt AS, skal ha sin virksomhet innenfor lavspent, tradisjonell el.installasjon, med tilknyttet prosjektledelse, prosjektering og logistikk.

Primærområde: Romerike og Oslo sentrum-Gardermoen.

Primærkunder: Langsiktige hovedentreprenører med robust økonomi.

Vi skal jobbe med primært større prosjekter med en omsetning 20 MNOK+. Øvre grense avhenger likevel av kompleksitet og antall prosjekter i porterføljen.

I hovedsak skal vi jobbe med kontorer, næring og offentlige bygg. Kompleksitet vurderes i hvert tilfelle.

Vi skal jobbe med både rehabilitering og nybygg.