Større total-elektroentrepriser

AR Elektroprosjekt leverer totalentreprise elektro innenfor lavspent, tradisjonell el.installasjon, med tilknyttet prosjektledelse, prosjektering og logistikk.

Vi jobber med primært større prosjekter med en omsetning 20 MNOK+. Men øvre grense avhenger likevel av kompleksitet og antall prosjekter i porteføljen.

Vi leverer både til kontor- og næringsbygg og andre typer bygg og til både offentlige og private kunder.

Vi gjør både rehabilitering og nybygg.