LHL sykehus LHL Sykehus

LHL sykehus

AR Elektroprosjekt leverer 50% av elektroentreprisen i fm. bygging av nytt sykehus for LHL på Gardermoen i Akershus.

Entreprisen er et samarbeidsprosjekt med GK Elektro.

 

Entreprenør: HENT ASA

Byggherre: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Kontraktsverdi elektro: 122 MNOK

Planlagt ferdigstillelse juli 2017

 

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, skal gi pasientene et enda bedre tilbud og behandling til flere. Derfor samlokaliseres LHL-klinikkene Feiring og Glittre og det etableres nye tilbud i et nytt, moderne sykehus på Gardermoen fra 2018.

Gå gjerne inn og følg med på framdriften på : https://www.lhl.no/for-tillitsvalgte/artikler/nytt-sykehus-dag-for-dag/